Elektronická cigareta

Pokud se kouří klasická cigareta, je vdechován spolu s nikotinem i dehet a řada dalších škodlivých a rakovinotvorných látek. Spaluje se tabák a cigaretový papír, a vzniká nepříjemný a velice nebezpečný kouř. Naopak elektronická cigareta nevylučuje žádný dým, pouze vodní páru s nikotinem.
Elektronická cigareta představuje revoluční a mnohem méně škodlivý druh kouření. Škodíte míně jak sobě, tak i svému okolí a životnímu prostředí. Protože vydechovaná pára neškodí, můžete tyto e-cigarety kouřit i na místech, kde je běžné kouření zakázáno.

Kouření na veřejnosti

Elektronická cigareta se dá použít na mnoha veřejných místech. Neškodí a neobtěžuje vaše okolí. Můžete ji tak kouřit na zastávce, v autobuse nebo v restauraci.